Actie tegen de zorgverzekeraars

Op 10 oktober hebben honderden fysiotherapeuten de ‘strakke strop’ uitgedeeld aan zorgverzekeraar VGZ. VGZ is door Nederlandse fysiotherapeuten beoordeeld als slechtste zorgverzekeraar, maar deze actie is gericht tegen vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland.

Fysiotherapeuten zijn de wurgcontracten zat. De steeds belachelijker wordende eisen waaraan wij moeten voldoen gaat niet alleen ten koste van onszelf, maar vooral ten koste van onze patiënten. Door de slechte tarievenen administratieve taken blijft er steeds minder tijd over voor onze patiënten.

Wat eisen de zorgverzekeraars zoal van ons?
1. Het behandelgemiddelde: de zorgverzekeraars berekenen een gemiddeld aantal behandelingen waar wij onder moeten zien te blijven. Gaan we hier overheen moeten wij onszelf verantwoorden met mogelijk financiële gevolgen. Hoe zij dit gemiddelde berekenen is echter niet bekend. Er zijn dus fysiotherapeuten die een behandeling ten onrechte stopzetten omdat het te lang duurt, bang voor de gevolgen. Kortom, u als patiënt bent hiervan de dupe.
2. Administratie: de zorgverzekeraars verplichten ons om van elke patiënten een dossier bij te houden. Dit dossier moet voldoen aan een aantal eisen en mag door de zorgverzekeraars gecontroleerd worden. Deze administratie kost dusdanig tijd dat dit ten koste gaat van uw behandeltijd. Wederom zijn patiënten hiervan de dupe.
3. Vragenlijsten: de zorgverzekeraars verplichten ons om alle patiënten een vragenlijst te laten invullen per email, zodat zij in kaart kunnen brengen of onze patiënten tevreden zijn met onze zorgverlening. Wij moeten voldoen aan een % uitgezette vragenlijsten. Wanneer patiënten echter weigeren of geen emailadres hebben wordt dit percentage niet anders en zijn er wederom financiële gevolgen. Tevens laten zij ons zelf opdraaien voor de belachelijke kosten die verbonden zijn aan deze vragenlijsten.
4. Tarieven: de tarieven die bepaald zijn door de zorgverzekeraars liggen 38% onder het marktconforme tarief en zijn al jaren niet gestegen. In sommige gevallen zijn ze zelfs gedaald. Door de toenemende kosten maar de gelijkblijvende tarieven worden fysiotherapeuten gedwongen om korter te behandelen om niet in financiële problemen te raken.

Zoals u ziet zijn niet alleen wij, maar vooral ook u de dupe van de macht van de zorgverzekeraars.

Wilt u net als wij dat hier verandering in komt? Help ons dan en informeer naar zorgverzekeraars die wél normale eisen stellen.

We zullen binnenkort met meer informatie over de zorgverzekeringen komen.