Kinderfysiotherapie

De behandeling voor kinderfysiotherapie is mogelijk in de praktijk, aan huis of op school. Als de maatregelen rondom het Coronavirus toenemen, is videobellen ook mogelijk. Neem bij vragen of twijfel in verband met bepaalde symptomen behorende bij het Coronavirus voor de afspraak contact met ons op: 0299-371424. Hierdoor kunnen we beter afstemmen hoe de behandeling plaats zal vinden.

Door te bewegen en te ervaren ontwikkelen kinderen spelenderwijs hun zintuigen en motoriek. Er zijn kinderen bij wie niet alles ‘vanzelf’ gaat. Er kan dan sprake zijn van een vertraagde, verstoorde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan kinderen belemmeren in hun verdere ontwikkeling.

De kinderfysiotherapeut beschikt over specifieke kennis over de motoriek van kinderen en heeft de juiste vaardigheden om kinderen (en ouders) te begeleiden naar een optimaal resultaat.  De kinderfysiotherapeute kan uw kind helpen bij veel problemen: onhandigheid, stijfheid, vaak vallen, moeite met de zwemles, slecht schrijven en over bewegelijkheid.

Anna van Ravenzwaaij heeft de nodige ervaring en heeft ervaring met onder andere Sensorische Integratie therapie, schrijftraining, Plagiocephalometrie, draag(doek)consulente en oefentherapie. De kinderfysiotherapeut heeft een master opleiding na haar opleiding fysiotherapie gevolgd waarbij de accent ligt op kinderfysiotherapie bij kinderen van 0 tot 18 jaar.

Baby’s

Baby’s kunnen door een verkeerde houding een motoriek ontwikkelen waar ze last van krijgen. Sommige kinderen hebben een ernstige aandoening waarvoor ze baat hebben bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut. Anderen hebben onrust, overstrekken, voorkeurshouding, slappe houding en niet op de buik willen liggen, dit kan hen op latere leeftijd beperken bij spel en sociaal contact.

Het opmeten van afvlakking hoofdje door middel van Skully Care
Anna van Ravenzwaaij,
draag(doek)consulente

Met een voorkeurshouding ligt de baby het grootste gedeelte van de tijd met het hoofdje naar links of rechts gedraaid en hierdoor vlakt het hoofdje af en krijgt het zogezegd een “scheef hoofd”, de mate van afvlakking kunnen we opmeten met Skully Care. Aan de hand van deze meting en uitslag kunnen we de mate van afplatting weergeven, advies geven en de prognose voor de toekomst aangeven. Daarnaast is het mogelijk om advies en begeleiding te krijgen bij het knopen en dragen van een draagdoek, ook in gevallen van een voorkeurshouding. 

Peuters

Er zijn kinderen die op de peuter- en kleuterleeftijd in hun motorische ontwikkeling achterblijven bij leeftijdsgenootjes, prikkels van buitenaf moeilijk kunnen verwerken. Dit uit zich onder andere in regelmatig vallen, struikelen, angstig worden bij het klimmen in de speeltuin of “anders” gaan bewegen dan leeftijdsgenootjes.

Schoolkinderen

Schoolgaande kinderen met concentratieproblemen of problemen met hun motoriek kunnen later moeite krijgen met bijvoorbeeld zwemmen, fietsen, knutselen en schrijven. Deze kinderen kunnen onhandig zijn of houterig bewegen, een verminderd evenwichtsgevoel hebben of angstig zijn om te bewegen. Dit kan het kind belemmeren in zijn/haar contact met leeftijdsgenootjes en/of het leren op school

Jongeren

De kinderfysiotherapeut kan zowel jongeren met ontwikkelingsgerelateerde en ernstige aandoeningen, als jongeren met houdings- en bewegingsafwijkingen aan bijvoorbeeld, armen, rug en benen behandelen. Ook jongeren met loopproblemen, blessures of schrijfproblemen zijn bij de kinderfysiotherapeut aan het juiste adres.

Verwijzing en vergoeding kinderfysiotherapie

Ouders/verzorgers, consultatiebureau-artsen, specialisten, jeugdartsen en leerkrachten hebben een belangrijke signalerende taak. Via de huisarts of specialist wordt het kind verwezen naar de kinderfysiotherapeut. U kunt ook zonder verwijzing bij ons terecht.

Bij behandeling door een geregistreerde kinderfysiotherapeut worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapie. De overheid vindt kinderfysiotherapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering. De eerste 9 behandelingen en de daaropvolgende 9 behandelingen zijn altijd verzekerd. Bovendien is er geen sprake van eigen risico bij kinderfysiotherapie. Voor overige informatie kunt u nagaan in uw verzekeringspolis of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Onderzoek

Naar aanleiding van de hulpvraag van de ouders en het kind zal de kinderfysiotherapeut door middel van een vraaggesprek, observatie, testen en aanvullend onderzoek een goed beeld krijgen van de motorische mogelijkheden en beperkingen van het kind. De bevindingen worden met de ouders besproken en er wordt een behandelvoorstel gedaan. Bij meer uitgebreide problematiek wordt contact gezocht met andere deskundigen, zoals leerkracht, logopedist, ergotherapeut, specialist of consultatiebureau-arts.

Behandeling

De behandeling is gericht op het stimuleren van de motorische en zintuigelijke ontwikkeling van het kind. Er wordt gebruik gemaakt van kindgericht oefenmateriaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving. Als het nodig is kan de behandeling ook thuis plaatsvinden.
Uiteindelijk streven we er naar dat het kind beter functioneert in zijn of haar fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol, zodat de oefeningen ook thuis en op school toegepast kunnen worden. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of de hulpvraag.
De kinderfysiotherapeut heeft de nodige ervaring en heeft meerdere specialisaties: o.a. sensorische integratie therapie, schrijftraining, plagiocephalometrie / Skully Care, medical taping en oefentherapie.