De eerste fysiotherapeutische behandeling

De intake

Uw fysiotherapeut zal bij de eerste afspraak, na een korte kennismaking, uw klachten uitvragen. Aan de hand van de uitkomsten van dit gesprek en een eventuele vragenlijst zal de fysiotherapeut u gericht lichamelijk onderzoeken. De conclusie uit het gesprek en het lichamelijk onderzoek zal uw fysiotherapeut met u bespreken om vervolgens samen met u een plan van aanpak op te stellen.

De fysiotherapeutische behandeling

Een fysiotherapeut richt zich met zijn behandeling op het bewegend functioneren van de mens; in principe kunnen alle stoornissen aan het bewegingsapparaat behandeld worden. Het bewegingsapparaat bestaat uit de gewrichten met daar omheen het kapsel, spieren, pezen en banden. Maar ook als de aansturing van het bewegingsapparaat via het zenuwstelsel belemmerd is kan de fysiotherapeut u behandelen.

De behandeling kan verschillende doelen hebben: pijnvermindering, spierversterking, spierontspanning, spierverlenging of coördinatieverbetering. De fysiotherapeut kan hiervoor gebruik maken van oefentherapie, massage of fysische technieken. Bij de fysische technieken wordt gebruik gemaakt van electrische-, geluids- of lichtprikkels door middel van apparatuur. Daarnaast kan de fysiotherapeut gebruik maken van warmte of koude prikkels. Het doel van de behandeling is in principe altijd therapeutisch. De fysiotherapeut probeert de patiënt beter te maken, maar tegenwoordig werkt hij ook preventief om ontstaan of herhaling van de aandoening te voorkomen.